Topraksız Tarım yöntemleri

      Topraksız tarım, değişik ülkelerde ve farklı araştırıcılara göre pek çok şekilde sınıflamaktadır. Ancak topraksız tarımı, genelde su kültürü ve katı ortam kültürü olmak üzere iki gruba ayırarak incelemek olanak dahilindedir.

Katı Ortam Kültürü
Su Kültürü

Durgun veya akan şekilde gerçekleştirilen su kültüründe bitki kökleri tamamen veya kısmen besin çözeltisi içinde gelişmektedir. Su kültürü yöntemleri arasında, besleyici film tekniği olarak Türkçeleştirilen, orijinal adı ile Nutrient Film Technigue (NFT) ticari kullanımı olan bir yetiştirme tekniğidir. Bu sistemde bitkiler, kökleri boyunca ince bir tabaka halinde birkaç mm derinliğinde dolaştırılan besin çözeltisinin içine yerleştirilmektedir. Ancak kesintisiz elektrik enerjisi ve besin çözeltisinin sürekli kontrolünü gerektirmesi, ayrıca yaz aylarında besin çözeltisinin sıcaklığının aşırı yükselmesi nedeniyle ülkemizde kullanımı güçtür.

Topraksız tarımın avantajının yanı sıra da bazı kriterler vardır ki bunlar, başta ilk yatırım maliyetinin yüksek olması, uzun süreli ve sık sık kesilmeyen elektrik kaynağına yakınlıktır. Tarım bir ülkenin geleceğidir. Topraksız tarımın su kültürü yöntemi eski bir yöntem olmasına rağmen ülkemiz için yeni bir yetiştirme tekniğidir

Ucuz ve yerel olması önemlidir. 
İyi bir drenaj ve havalanma sağlanmalıdır. 
Sterilize edildikten sonra biyolojik ve kimyasal olarak bitkiye zarar verecek şekilde bozulmamalıdır. 
Suda eriyebilen tuz içeriği düşük olmalıdır. 
pH değer uygun olmalıdır.

   Yetiştirme ortamı olarak kullanılan materyaller organik ve inorganik olmak üzere ikiye ayrılır. Organik materyaller genellikle doğal (Torf, kompost vb...) olarak kullanılırlar. İnorganik materyaller ise doğal (Kum, tüf, pomza vb...) ve işlendikten sonra (Perlit, kaya yünü vb...) kullanılanlar olarak ayrılır. Katı ortam kültüründe organik ve inorganik yetiştirme ortamları tek başlarına olduğu gibi birbirlerinin özelliklerini tamamlayarak, uygun bir yetiştirme ortamı sağlayacak şekilde değişik oranlarda karıştırılarak da kullanılabilir. (Perlit-Torf veya Pomza-Torf gibi)

© 2017 Mümtaz ÜNSAL Ziraat Mühendisi

www.mumtazunsal.com sitesinde yayınlanan tüm fotoğraf, video ve yazılar Mümtaz ÜNSAL' a aittir. Bir kısmı ya da tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. 

Adres : Yenişehir / Mersin

Telefon : 0546 553 20 30

E-mail: mumtazunsal@hotmail.com

İLETİŞİM BİLGİLERİ